Дархан сумын ЗДТГ-ын албан хаагчид өнөөдөр /2024.01.24/ Хувь хүний хөгжлийн сургагч багш А.Амаржаргалын "Багаар ажиллах чадвар" сэдэвт сургалтад хамрагдлаа.

  • 101
© Image Copyrights Title
© Image Copyrights Title
© Image Copyrights Title
© Image Copyrights Title
© Image Copyrights Title
© Image Copyrights Title

Дархан сумын ЗДТГ-ын албан хаагчид өнөөдөр /2024.01.24/ Хувь хүний хөгжлийн сургагч багш А.Амаржаргалын "Багаар ажиллах чадвар" сэдэвт сургалтад хамрагдлаа.

Prev Post New VR Glasses and Headset System Release
Next Post $310m to help businesses in latest Lockdow