Хоршоог хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтийн мэдээллийг хүргэж байна

  • 24
© Image Copyrights Title
© Image Copyrights Title
© Image Copyrights Title
Дархан сумын “Хоршоог хөгжүүлэх сан”-аас зээл аваад эргэн төлөөгүй иргэдийн нэрсийг 2024 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс эхлэн олон нийтэд танилцуулж эргэн төлөлтийг эрчимжүүлэх бусаддаа боломж олгох ажлыг эхлүүлсэн.
2011-2024 оны 1 дүгээр сарын 31ний өдрийн байдлаар зээлдэгчдийн эргэн төлөлтийн зээлийн үлдэгдлийг олон нийтэд нээлттэй танилцуулж байна.
Журмын дагуу зээлийн эргэн төлөлт хийгээгүй иргэдийг ямар зориулалтаар зээл авсныг олон нийтэд мэдээллэж зээлээ төлөөгүй хугацаа хэтрүүлсэн бусад зээлдэгчдийг зээлээ эргүүлэн төлж бусдадаа боломж олгохыг уриалж байна.
Prev Post New VR Glasses and Headset System Release
Next Post $310m to help businesses in latest Lockdow