Цахим архивын систем

 • Энэхүү цахим архивын программын тусламжтайгаар цаасан бичиг баримтуудыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх түүнийг ангилан ялгаж эмх цэгцтэй хадгалах түүн дотроос хялбар хайлт хийх боломжоор хангана. Онлайн болон оффлайн орчинд бүрэн ажиллах боломжтой ба гадны халдлага эрсдэлээс 100% хамгаалагдсан. 

 • Программын боломжууд:
 • - Хялбар удирдлага
 • - Сканердсан зургууд нэг даралтаар бүгдийг хуулах
 • - Дэлгэрэнгүй хайлтын систем
 • - Ирсэн, явсан бичиг бүртгэх
 • - Ангилал, дэд ангилал
 • - Тоолуур
 • - Хэрэглэгч, гишүүнчлэл
 • - Удирдлага бүртгэл
 • - Нэмэлт талбарууд
 • - Тайлан гаргах
 • - Хэвлэх болон татаж авах
 • - Онлайн болон оффлайн орчинд cloud баазад хадгалалт хийх
 • нөөцлөлт

Жишээ үзэх бол:  http://archive.darkhan.org/  2022-05-04 18:18:42